Ons team

Kurt De Jonghe | Chief Executive Officer (CEO)

Kurt is Chief Executive Officer (CEO) van onze onderneming. Zijn taken bestaan onder andere uit:

 • het dagelijks bestuur van onze onderneming en het ondertekenen van alle akten en briefwisseling;
 • het aansturen en bijsturen van onze regionale managers;
 • het recruteren en het effectief aannemen van zelfstandige adviseurs en het benodigde personeel;
 • het uitvoeren van het uitgetekende beleidsplan dat is opgesteld in samenspraak met de algemene vergadering;
 • het geven van opleidingen en bijscholingen voor al onze adviseurs en vaste medewerkers en dit in samenwerking met onze regionale managers;
 • het aansturen van de klantendienst en de marketing;
 • contacten met de pers;
 • het uitvoeren van verschillende wervings- en marketingcampagnes;
 • de wettelijke vertegenwoordiging van onze onderneming in en buiten rechte;
 • het verlenen van ondersteuning aan onze externe zelfstandige adviseurs;
 • de public relations en voorlichting.

Mathias Maes | Chief Financial Officer (CFO)

Onze CEO wordt bijgestaan door Mathias als onze CFO. Mathias is verantwoordelijk voor het algemeen dagelijks bestuur van onze onderneming bij afwezigheid van de CEO. Verder is Mathias als CFO ook nog verantwoordelijk voor de volgende zaken binnen onze onderneming:

 • het uitvoeren van betalingen aan leveranciers, personeel en adviseurs;
 • de opmaak van de begroting en het voorbereidende werk voor ons extern boekhoudkantoor;
 • de facturatie, effectieve inning van de uitgaande facturen en de ondertekening van alle financiële briefwisseling;
 • communicatie met ons extern boekhoudkantoor;
 • het opmaken van de financiële verslagen voor de managementmeetings en de (bijzondere) aandeelhoudersvergadering;
 • het toezicht en het nakomen van de algemene financiële verplichtingen van onze onderneming;
 • hij is ook preventieadviseur ten behoeve van ons personeel;
 • het verlenen van ondersteuning aan onze externe zelfstandige adviseurs;
 • het centrale voorraadbeheer en het plaatsen van de bestellingen.